Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. Eindafrekening Economische Kansenzones II

1.751

0

0

1.751

2. Evenementenfonds

-110

0

0

-110

Economische zaken

1.641

0

0

1.641

Toelichting
1. Eindafrekening Economische Kansenzones II

De Eindafrekening Kansen voor West subsidie voor het project 'Economische Kansenzones Rotterdam II' is gerealiseerd.

2. Evenementenfonds

Aanvullend op de reeds in de begroting opgenomen middelen is vanaf 2016 structureel € 110 meer ingezet via Rotterdam Partners voor de (internationale) congreswerving.