Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Vrijval reserves

14

0

0

14

Onderwijs

14

0

0

14

Toelichting
Vrijval reserves

Een vrijval uit de bestemmingsreserve Leertijduitbreiding is conform de Kaderbrief 2016 gerealiseerd.