Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Bibliotheek Hart van Zuid

-2.500

0

0

-2.500

Evenementenfonds

-440

-1.094

0

-1.534

Motie Verveen (extra middelen Cultuur)

-500

0

0

-500

Vrijval bestemmingsreserves

319

0

0

319

Kasschuif Cultuurplan

0

500

0

500

Cultuur, sport en recreatie

-3.121

-594

0

-3.715

Toelichting
Bibliotheek Hart van Zuid

Voor de ontwikkeling van de bibliotheekfunctie in het project Hart van Zuid is een bedrag van € 2,5 mln aan dit budget toegevoegd.

Evenementenfonds

De opbrengsten uit de logiesbelasting zijn voor dit bedrag toegevoegd aan het Evenementenfonds.

Motie Verveen (extra middelen Cultuur)

Ter verkrijging van meer ruimte voor vernieuwing en de opvang van calamiteiten is een bedrag van € 0,5 mln toegevoegd aan de begroting 2016.

Vrijval bestemmingsreserves

Voor het algemeen financieel beeld in 2016 is dit bedrag vrijgevallen ten laste van de bestemmingsreserves Sport gebieden en Combinatiefunctionarissen.

Kasschuif Cultuurplan

In 2016 heeft een kasschuif plaatsgevonden zodat meerjarig voldoende middelen beschikbaar blijven voor het cultuurbeleid.