Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Fonds Bijzondere Noden

-400

0

0

-400

Programma Bestuur en Dienstverlening

-400

0

0

-400

Toelichting
Fonds Bijzondere Noden

Zoals voorgesteld aan de gemeenteraad heeft het college bij de eerste herziening besloten om € 400 extra budget beschikbaar te stellen aan het Fonds Bijzondere Noden. Bij de 10-maandsrapportage is nog eens € 150 beschikbaar gesteld aan het fonds. Dit is gedaan na de toezegging om in het najaar te bekijken of de eerdere toevoeging voldoende was (de € 150 is hier niet zichtbaar omdat deze vanuit middelen binnen het product beschikbaar gesteld is). Daarom is in totaal € 550 aan het Fonds Bijzondere Noden beschikbaar gesteld.