Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. Vervoer over water

-250

0

0

-250

Verkeer en vervoer

-250

0

0

-250

Toelichting
1. Vervoer over Water

Voor de intensivering Vervoer over Water zijn meerjarige afspraken gemaakt met de Verkeersonderneming, de Watertaxi en Veerpont Zuid. Deze afspraken lopen tot 2020. Aan de Watertaxi is een subsidie verleend van € 125. De subsidieverlening aan Veerpont Zuid heeft vertraging opgelopen en zal in 2017 plaatsvinden.