Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. Stedelijke agenda Haven

-250

0

0

-250

Economische zaken

-250

0

0

-250

Toelichting
1. Stedelijke agenda Haven

De uitvoering van de Stedelijke agenda Haven betreft een materieel budget verdeeld over de thema's van deze agenda. In totaal was in 2016 € 250 nodig voor versnellingsmiddelen, onderzoekskosten, proceskosten en dergelijke.