Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Nota Rotterdam Schone Stad

-1.550

0

0

-1.550

Beheer van de stad

-1.550

0

0

-1.550

Nota Rotterdam Schone Stad

Het beschikbare budget voor de jaarschijf 2016 is volledig benut.