Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. intensivering huisvesting statushouders

-890

0

0

-890

Stedelijke Inrichting

-890

0

0

-890

Toelichting
1. Intensivering huisvesting statushouders

Om de ambities van de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 te realiseren werd in 2016
€ 890 toegevoegd aan de het budget.

Statushouder zijn een bijzondere doelgroep: voormalige asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen. Als gemeente is een taakstelling van het Rijk ontvangen om te zorgen voor huisvesting. In 2016 is een actieplan vastgesteld hoe met deze taakstelling omgegaan moet worden. Daarbij wordt ingezet op verschillende sporen, onder andere via woningcorporaties, in samenwerking met Stichting Verre Bergen en via het realiseren van twee opvanglocaties. De locatie in het centrum is eind 2016 geopend, in 2017 wordt de locatie in Hoogvliet opgeleverd.
Van deze intensivering is € 90 niet besteed.