Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. Aantrekkende markt SO

-500

0

0

-500

2. Gebiedsontwikkeling CS

-300

0

0

-300

3. Dotatie voorziening verlegregeling Grondexploitaties

0

-1.117

0

-1.117

Ruimtelijke Ontwikkeling

-800

-1.117

0

-1.917

Toelichting
1. Aantrekkende markt SO

Na de recessie zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in 2016 weer aangetrokken. De bouwproductie liep op en de bedrijvigheid nam toe. De toename in ontwikkelingen vroeg om meer begeleiding door de gemeente. Daarom is extra ambtelijke capaciteit ingezet.

2. Gebiedsontwikkeling CS

Voor de verbetering van de veiligheidssituatie in de ondergrondse fietsenstalling en voor brandveiligheidsmaatregelen bij de elektrische aansluiting van het led-scherm in de Zuidhal van het Centraal Station is de inzet geïntensiveerd. Beide kwesties liggen direct in het verlengde van de ingebruikname van het project Rotterdam Centraal. De realisatie is conform begroting.

3. Dotatie voorziening verlegregeling Grondexploitaties

De voorziening verlegregeling Grondexploitaties moet volgens het BBV worden gepresenteerd onder de passiva. Tot 2016 werd deze 'voorziening' in mindering gebracht op de boekwaarde van de Bouwgronden in Exploitatie (BIE). In afwachting op een rechterlijke uitspraak in deze zaak wordt deze voorziening jaarlijks opgehoogd met de wettelijke rente. Deze dotatie is vanaf 2016 opgenomen in de begroting. De realisatie is conform begroting.