Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Asielakkoord: Intensivering Huisvesting

890

0

0

890

Algemene Middelen

890

0

0

890

Toelichting
Asielakkoord: Intensivering Huisvesting

Het Gemeentefonds is voor het Asielakkoord: Intensivering Huisvesting bij de eerste herziening met € 890 bijgesteld, hetgeen eveneens in het rekeningresultaat is verwerkt.