Intensiveringen

Intensiveringen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

-1.000

0

0

-1.000

Service organisatie

-1.000

0

0

-1.000

Bij de eerste herziening van de begroting 2016 is € 1 mln als toevoeging aan de bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, zaakgewijs werken en informatiegestuurd werken (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek). In de jaarrekening 2016 heeft de toevoeging aan de reserve conform de herziene begroting plaatsgevonden.