Bezuinigingen

Bezuinigingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Taakstelling onderbesteding

400

0

0

400

Algemene Middelen

400

0

0

400

Toelichting
Taakstelling onderbesteding

Als taakstelling op de onderbesteding is € 400 afgesproken; dit is verwerkt bij de eerste herziening en maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat.