Raad
Begroot € -5 mln
Gerealiseerd € -5 mln
Afwijking € +0 mln
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Begroot € -6 mln
Gerealiseerd € -5 mln
Afwijking € +1 mln
College
Begroot € -11 mln
Gerealiseerd € -10 mln
Afwijking € +1 mln
Gebiedscommissies
Begroot € -6 mln
Gerealiseerd € -5 mln
Afwijking € +1 mln
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming
Begroot € -62 mln
Gerealiseerd € -60 mln
Afwijking € +2 mln
Dienstverlening (frontoffice)
Begroot € -20 mln
Gerealiseerd € -21 mln
Afwijking € -1 mln
Burgerzaken
Begroot € -21 mln
Gerealiseerd € -21 mln
Afwijking € +0 mln