Vergunningen en toezicht
Begroot € -8 mln
Gerealiseerd € 4 mln
Afwijking € +12 mln
Duurzaam
Begroot € -4 mln
Gerealiseerd € -4 mln
Afwijking € +0 mln
Ruimte en wonen
Begroot € -20 mln
Gerealiseerd € -18 mln
Afwijking € +2 mln
Milieu
Begroot € -28 mln
Gerealiseerd € -29 mln
Afwijking € -1 mln