Belastingen
Begroot € 240 mln
Gerealiseerd € 240 mln
Afwijking € +0 mln
Beheer algemene middelen
Begroot € 1.550 mln
Gerealiseerd € 1.556 mln
Afwijking € +6 mln
Deelnemingen
Begroot € 94 mln
Gerealiseerd € 97 mln
Afwijking € +3 mln
Financiering
Begroot € 0 mln
Gerealiseerd € 0 mln
Afwijking € +0 mln
Lening- en garantieverstrekking
Begroot € 0 mln
Gerealiseerd € 0 mln
Afwijking € +0 mln
Verzekeringen
Begroot € -3 mln
Gerealiseerd € 2 mln
Afwijking € +5 mln
Van Werk naar Werk
Begroot € -4 mln
Gerealiseerd € -3 mln
Afwijking € +1 mln