Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Begroot € 6 mln
Realisatie € 6 mln
Afwijking € 0 mln