Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Begroot € 63 mln
Realisatie € 61 mln
Afwijking € 2 mln