Handhaven wet- en regelgeving

Begroot € 59 mln
Realisatie € 59 mln
Afwijking € 0 mln