Stedelijke bereikbaarheid

Begroot € 24 mln
Realisatie € 23 mln
Afwijking € 1 mln