Economie

Begroot € 26 mln
Realisatie € 28 mln
Afwijking € -2 mln