Onderwijshuisvesting

Begroot € 71 mln
Realisatie € 64 mln
Afwijking € 7 mln