Cultuur

Begroot € 127 mln
Realisatie € 125 mln
Afwijking € 2 mln