Maatschappelijke Participatie en Activering

Begroot € 36 mln
Realisatie € 32 mln
Afwijking € 4 mln