Armoedebestrijding

Begroot € 65 mln
Realisatie € 62 mln
Afwijking € 3 mln