Wegen en Openbare Verlichting

Begroot € 127 mln
Realisatie € 116 mln
Afwijking € 11 mln