Water en Groen

Begroot € 64 mln
Realisatie € 67 mln
Afwijking € -3 mln