Belastingen

Begroot € 36 mln
Realisatie € 37 mln
Afwijking € -1 mln