Deelnemingen

Begroot € 22 mln
Realisatie € 21 mln
Afwijking € 1 mln