Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

College

Totaal baten

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

0

0

0

0

Totaal lasten

14.395

5.754

10.754

10.453

-301

Interne Lasten

0

0

8

6

-3

Overige doorbelastingen

0

0

8

6

-3

Programmalasten

10.416

1.306

6.298

7.165

867

Overige programmalasten

10.352

1.093

6.093

7.142

1.050

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

51

213

205

15

-191

Subsidies en inkomensoverdrachten

12

0

0

8

8

Apparaatslasten

3.980

4.448

4.448

3.283

-1.165

Overige apparaatslasten

3.019

3.171

3.171

2.290

-881

Personeel

961

1.277

1.277

992

-284