Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Crisisbeheersing en brandweer

Totaal baten

0

0

0

544

544

Opbrengsten derden

0

0

0

544

544

Totaal lasten

54.067

53.549

53.549

54.425

876

Programmalasten

54.067

53.549

53.549

54.425

876

Subsidies en inkomensoverdrachten

54.067

53.549

53.549

54.352

803

Overige programmalasten

0

0

0

73

73