Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Gebiedsontwikkeling

Totaal baten

12.180

1.392

9.320

8.748

-572

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.459

0

1.853

3.328

1.475

Opbrengsten derden

1.528

1.392

4.726

2.085

-2.640

Overige baten

3.193

0

2.741

3.334

593

Totaal lasten

55.229

80.920

69.225

56.601

-12.625

Interne Lasten

20.498

27.470

24.194

24.220

27

Overige doorbelastingen

19.610

24.939

21.663

21.689

27

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

888

2.531

2.531

2.531

0

Programmalasten

28.532

46.978

38.117

25.854

-12.263

Overige programmalasten

19.954

52.994

33.275

18.477

-14.798

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.563

-7.963

1.013

813

-199

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.014

1.947

3.829

6.564

2.735

Apparaatslasten

6.199

6.472

6.915

6.526

-389

Personeel

5.972

5.924

6.351

5.909

-442

Inhuur

46

97

323

297

-25

Overige apparaatslasten

181

451

241

319

78

Reserves

33.183

56.534

32.437

18.366

-14.072

Onttrekking aan reserves

26.491

56.534

33.116

19.044

-14.072

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

3.802

5.077

100

100

0

Bestemmingsreserve ISV-3

7.181

7.465

5.684

3.339

-2.345

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

15.036

42.977

25.621

14.689

-10.932

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

217

978

1.317

680

-636

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

37

16

11

-5

Bestemmingsreserve Sport gebieden

11

0

153

0

-153

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

19

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

0

200

200

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

18

0

25

25

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

7

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

200

0

0

0

0

Vrijval reserves

7.763

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

213

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

6.094

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

1.456

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.071

0

679

679

0

Bestemmingsreserve ISV-3

1.071

0

595

595

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

84

84

0