Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Deelnemingen

Totaal baten

160.521

97.495

113.816

116.640

2.824

Dividenden

109.657

97.495

107.816

110.639

2.823

Financieringsbaten

50.863

0

6.000

6.001

1

Totaal lasten

18.426

15.556

21.556

21.234

-322

Programmalasten

18.426

15.556

21.556

21.234

-322

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

511

705

705

383

-322

Overige programmalasten

128

0

0

6.000

6.000

Subsidies en inkomensoverdrachten

500

0

0

0

0

Kapitaallasten

17.287

14.851

20.851

14.851

-6.000

Reserves

1.521

1.521

1.521

1.521

0

Onttrekking aan reserves

1.521

1.521

1.521

1.521

0

Bestemmingsreserve RECP

1.521

1.521

1.521

1.521

0