Prioriteiten en indicatoren

Indicator

Het geven van gevraagd en ongevraagd advies door de gebiedscommissies aan het college is een belangrijke taak van de gebiedscommissies. De terugkoppeling van het college op deze adviezen is als indicator opgenomen.

Toelichting indicator

De gebiedscommissie is bevoegd om het gemeentebestuur te adviseren. De gebiedscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. Het college streeft ernaar om in 2017 90% van alle adviezen - gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Realisatie 2015

Realisatie
2016

2017

overig

% terugkoppeling van het college op de (on) gevraagde adviezen van de gebiedscommissies aan het college

doel

-

80%

90%

realisatie

66%

75%

In totaal zijn er in 2016 380 gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven aan het college. Op 285 adviezen (75%) is een reactie gekomen. Een stijging van 9% ten opzichte van 2015, maar te laag om het doel 2016 (80%) te realiseren. Met name de afdoening van de adviezen in de gebieden Delfshaven, Prins Alexander en Rozenburg zijn te laag. De score ligt in deze gebieden onder het niveau 2015. Het doel 2017 blijft echter onveranderd op 90%.