Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Brandveiligheid
  • Pilot wijkbrandweerman
Toelichting prioriteiten
Brandveiligheid

Samenvattingen inspectierapporten Brzo (Besluit Risico’s zware ongevallen 2015)-bedrijven (risicovolle bedrijven), inspectiegegevens over brandveiligheid van objecten en incidentmeldingen worden gepubliceerd op www.rijnmondveilig.nl. In 2016 zijn bewonersbijeenkomsten over industriële veiligheid georganiseerd in Hoogvliet en Hoek van Holland.

Pilot wijkbrandweerman

De pilot wijkbrandweerman in IJsselmonde is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de wijkbrandweerman benaderbaar is voor bewoners en voor organisaties. Hij is een goede schakel tussen bewoners/organisaties in de wijk en de brandweerorganisatie. De zichtbaarheid en de bekendheid van de wijkbrandweerman kan worden vergroot. De pilot wordt voortgezet.

Indicatoren

Niet van toepassing.