Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Veiligheid en veiligheidsbeleving in de wijken
  • Woonoverlast
  • Jeugdoverlast
  • Alcoholgebruik jongeren
Toelichting Prioriteiten

Handhaving is in het veiligheidsbeleid een belangrijk instrument om de doelen te bereiken. Daarmee zijn de prioriteiten van het veiligheidsbeleid ook prioriteiten voor de handhaving. Dat betreft de veiligheid en veiligheidsbeleving in de wijken, het terugdringen van de woonoverlast en de jeugdoverlast. De terugdringing van alcoholgebruik onder jongeren is ook voor de handhaving een belangrijke prioriteit.