Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Coalitieakkoord: Tariefsverlaging 20%

Toelichting Prioriteiten:

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er voor marktkooplieden een tariefsverlaging van 20% komt.