Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten:
  • Doelmatig verwerken van stedelijk afvalwater en hemelwater
  • Doelmatig voorkomen of beperken van grondwateroverlast of –onderlast
  • Actief communiceren met Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven
Toelichting Prioriteiten:
GRP 2016-2020

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 beschrijft de wijze waarop de gemeente haar wettelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater invult. De hoofddoelen zijn: doelmatig verwerken van stedelijk afvalwater en hemelwater, doelmatig voorkomen of beperken van grondwateroverlast of -onderlast, en actief communiceren met Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven. In najaar is de eerste voortgangsrapportage van het GRP opgesteld.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Overig

Aantal km’s vervangen riool

Mijlpaal

GRP 4

Realisatie (incl. peildatum)

Gemiddeld 40 km per jaar

41

39

40