Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Verbeteren technische kwaliteit wegen
  • Herijken beheerplan openbare verlichting
  • Renovatie de hef
  • Voorbereidende werkzaamheden renovatie Maastunnel
  • Aanlichten Bruggen
  • Borgen wijkveiligheid door goed functionerende verlichting
Toelichting Prioriteiten
Verbeteren technische kwaliteit wegen

Op de hoofd infrastructuur zijn enkele grote onderhoudsprojecten afgerond en opgestart, namelijk Spinozaweg, Brielselaan, Kreekhuizenlaan, Beukelsweg en Burgemeester Oudlaan.
Diverse wegvakken zijn voorzien van een geluid reducerende deklaag, hiermee wordt bijgedragen aan de targets uit het actieplan Geluid.
In december 2016 heeft de proef met lichtgevende belijning in het Kralingse Bos een doorstart gekregen. Over ongeveer tweehonderd meter lengte is nu aan beide zijden van het fietspad lichtgevende belijning aangelegd om de verkeersgeleiding van fietsers te verbeteren.
Sinds 2014 is de hemelwatermatrix ontwikkeld en wordt steeds meer waterpasserende verharding aangelegd. Het uitgangspunt voor alle woongebieden (30 km/uur zones) is dat bij herbestrating waar mogelijk altijd waterpasserende verharding wordt aangelegd.
Met de fietscomfortmeter is in 2016 het hele fietspadenareaal in kaart gebracht om hiermee de prioritering van onderhoudsprojecten beter te kunnen maken.

Herijken beheerplan openbare verlichting

Gestart is met de herijking van het beheerplan openbare verlichting. Sinds 2009 is fors ingezet op energiereductie van de openbare verlichting met behoud van de verlichtingskwaliteit. Allereerst door toepassing van energiezuinige traditionele verlichtingsbronnen en sinds 2015 door alleen nog toepassing van led en het dimmen in nachtelijke uren. De energiereductie van 2009–2017 bedraagt 40%, gerekend over het gehele areaal. Het borgen van de wijkveiligheid door goed functionerende openbare verlichting wordt gemeten door het aantal brandende lampen; in 2016 was dit 98,6%.

Renovatie de hef

In 2016 is hard gewerkt aan het groot onderhoud van de Hef. De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Het val van de Hef is begin 2017 teruggeplaatst. De aanlichting van de Hef wordt in het eerste kwartaal 2017 aangebracht en onthuld.

Voorbereidende werkzaamheden renovatie Maastunnel

Om in de zomer van 2017 te kunnen starten met de renovatie en restauratie van de Maastunnel heeft in 2016 veel werk voor en achter de schermen plaatsgevonden. Denk aan de vergunningaanvraag, het vaststellen van het definitieve veiligheidsconcept en -ontwerp, het uitvoeren van diverse proeven (zoals asfalt en ledverlichting) en het conditioneren; dit is het voorbereiden van de tunnel op de buis-voor-buis werkzaamheden.
Ook is vooruitgang geboekt in het roltrappenproject. De gebruikers van de Maastunnel hebben bijna geen overlast gehad van niet-werkende roltrappen. In 2017 worden de eerste volledig gerestaureerde roltrappen weer in dienst genomen. Verder is de voorbereiding van de renovatie en restauratie van de garagegebouwen gestart. De uitvoering start naar verwachting in 2017.

Aanlichten bruggen

Bij zowel de Willemsbrug als de Erasmusbrug is de aanlichting aan vernieuwing toe. Voor de Willemsbrug is met het aanlichten van de pilonen en sokkels vanaf de onderkant de eerste fase afgerond. De tweede fase vindt plaats in 2017, gelijktijdig met het schilderen van de brug. Voor de Erasmusbrug is de nieuwe energiezuinige aanlichting aanbesteed en na een proefopstelling gegund. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2017.

Civiele kunstwerken

In 2016 zijn in het kader van het vervangingsprogramma fiets- en voetbruggen 11 bruggen vervangen. De bedienings- en besturingsinstallaties van de beweegbare bruggen rondom de Kop van Zuid, waaronder Erasmusbrug en Koninginnebrug, zijn gemoderniseerd. Ter verhoging van de bedrijfszekerheid van de Parksluizen is groot onderhoud uitgevoerd aan de sluisdeuren en railconstructie.

Indicatoren

In de Nota 'Onderhoud kapitaalgoederen en de paragraaf kapitaalgoederen wordt een nadere toelichting op de indicatoren gegeven.