Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Dienstverlening aan de burgers optimaliseren.
Toelichting prioriteiten
Dienstverlening aan de burgers optimaliseren

Als gevolg van de aantrekkende economie en in het verlengde daarvan de aantrekkende woningmarkt is het aantal externe verzoeken in 2016 significant toegenomen. Als gevolg hiervan heeft de dienstverlening, met betrekking tot de afhandeltermijn, onder druk gestaan.

Indicatoren

Niet van toepassing