Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • De specifiek voor de bedrijfsvoering van het project gefinancierde Projectmanagement & Engineering gewenste aanpassingen in het bedrijfsvoeringsmodel  implementeren.
  • Het in balans brengen van generalisten en specialisten in het medewerkersbestand.
  • De samenwerking met onze strategische partners Rijkswaterstaat en G4 (vier grote gemeenten).
Toelichting prioriteiten
De specifiek voor de bedrijfsvoering van het project gefinancierde Projectmanagement & Engineering gewenste aanpassingen in het bedrijfsvoeringsmodel implementeren

Het product Projectmanagement en Engineering is volledig toeleverend aan de andere gemeentelijke producten en programma’s en draagt daarmee bij aan het realiseren van de resultaatsafspraken van deze programma’s en producten. Het product volgt de prioriteiten van de programma’s en producten waar aan geleverd wordt. De gewenste aanpassingen in het bedrijfsvoeringsmodel zijn doorgevoerd.

Het in balans brengen van generalisten en specialisten in het medewerkersbestand

Het personeelsbestand wordt jaarlijks geschouwd. Op grond daarvan wordt een personeelsplanning opgesteld. Hierbij speelt het in balans brengen van specialisten (minder) en generalisten (meer) een belangrijke rol.

De samenwerking met onze strategische partners Rijkswaterstaat en G4 (vier grote gemeenten)

In 2016 is nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat en de G4 in het kader van onder andere projecten, kennisuitwisseling en (technologische) ontwikkelingen.

Indicatoren

Voor het product PME zijn er naast concern indicatoren geen aparte indicatoren.