Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Risico in eigen beheer
Toelichting prioriteiten
Risico in eigen beheer

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico's met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen een groot deel van het risico in eigen beheer. De risico's boven dit eigen beheer worden verzekerd. De verzekeringspremie en de kosten van het eigen beheer worden door middel van een omslagstelsel over de totale waarde van het verzekerde risico doorberekend aan gemeentelijke organisatie, aan de gemeente gelieerde instellingen en verzelfstandigde gemeentelijke organisaties.

Indicatoren

Niet van toepassing.