Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Herijken van het product Concernhuisvesting.
  • Afronding van de tijdelijke organisatie voor het product Concernhuisvesting en implementatie van de werkzaamheden in de lijnorganisatie.
  • Afronding van de verhuizingen van kantoorpersoneel naar de vier kantoorlocaties.
  • Start van de inrichting en ingebruikneming van de 14 Servicecentra.
  • Realisatie van de geprognosticeerde besparingen.
Toelichting
Herijken van het product Concernhuisvesting

De herijking van het product Concernhuisvesting is afgerond en vastgesteld.

Afronding van de tijdelijke organisatie van het product Concernhuisvesting en implementatie van de werkzaamheden in de lijnorganisatie

Het programma is medio 2016 afgerond, maar de overdracht naar de lijnorganisatie is doorgeschoven naar 2017. Het besluit hierover wordt verwacht tegen het einde van het eerste kwartaal 2017. De rest van 2017 wordt gebruikt voor de implementatie.

Afronding van de verhuizing van kantoorpersoneel naar de vier kantoorlocaties

De verhuizing van kantoorpersoneel is voor 90% afgerond. De verhuizing van Cluster Werk & Inkomen is gepland voor het eerste kwartaal 2017.

Start van de inrichting en ingebruikneming van de 14 Servicecentra.

De start is gerealiseerd, het eerste servicecentrum Herenwaard is in december 2016 opgeleverd.

Realisatie van de geprognosticeerde besparingen

De besparingen zijn gerealiseerd.

Indicatoren
  • Financiële targets: het realiseren van een structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten van € 30 mln per eind 2018 (loopt op schema).
  • Realiseren van de werkplekfactor per medewerker van 0,7 (loopt op schema).