Ontwikkelingen

Referendum woonvisie

Op woensdag 30 november 2016 vond een raadgevend referendum plaats over de woonvisie 2030. Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad de woonvisie vastgesteld.

Evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam

Op 24 november 2016 is het onderzoeksrapport ‘Een kwestie van kiezen’ overhandigd aan de Rotterdamse gemeenteraad. In dit evaluatieonderzoek is gekeken naar het functioneren van de gebiedscommissies in hun bredere maatschappelijke en bestuurlijke context. Met dit onderzoek is een beeld ontstaan van de huidige staat van het bestuurlijke systeem en de lokale democratie in Rotterdam.