Ontwikkelingen

De Ombudsman en de Rotterdamse Rekenkamer stellen zelf een jaarverslag op. Daarin staan ze inhoudelijk stil bij de uitgevoerde onderzoeken in 2016.