Ontwikkelingen

Ontwikkelingen organisatie

Januari 2016 is het nieuwe cluster Bestuurs en Concernondersteuning ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Bestuursdienst en de Rotterdamse Serviceorganisatie. Dit om de efficiencyslag en de doelmatigheid van het ambtelijk apparaat te verhogen. Ook is de nieuwe Middelen & Control organisatie gevormd en onafhankelijk gepositioneerd binnen het concern. Meer informatie over de ontwikkelingen vindt u in het onderdeel Bedrijfsvoering.