Ontwikkelingen

Digitalisering burgerlijke stand en centralisatie BRP

De gemeente volgt nauwgezet de ontwikkelingen rond de digitalisering van de burgerlijke stand en treft voorbereidingen voor verdere digitalisering. Daarnaast staat landelijk de centralisatie van de BRP op stapel. Deze centralisatie maakt het voor burgers mogelijk actuele persoonsgegevens elk moment van de dag, 24/7, beschikbaar te hebben en de gemeente is in staat plaats onafhankelijke dienstverlening te bieden. Het verstrekken van de persoonsgegevens wordt hiermee eenvoudiger en goedkoper.

Ondersteuning verkiezingsproces

De gemeente volgt van nabij de landelijke ontwikkelingen en beeldvorming rond ondersteuning van het verkiezingsproces, in het bijzonder het telproces, en levert hier een actieve bijdrage aan. Rotterdam blijft hierin streven naar innovatieve oplossingen zoals eerder is gedaan met de ontwikkeling van de Stembureau App.