Ontwikkelingen

Behalve de algemene wijkhandhaving heeft het bestuur enkele specifieke opdrachten gegeven aan de stadswachten.

De aanpak van jeugdoverlast is gecontinueerd en leidde tot meer zichtbare aanwezigheid op straat. De jeugdhandhavers werken nauw samen met het jongerenwerk en de politie en worden ingezet op die locaties waar overlast door jongeren aan de orde is.
Het taxiteam controleert op standplaatsen op taxi’s die niet zijn aangesloten bij Toegelaten Taxiorganisaties en daarmee niet voldoen aan de kwaliteitseisen.

Drank en Horeca

De inzet van weekendpoolers en testaankopers bij de handhaving van het verbod op verkoop van alcohol aan minderjarigen is gecontinueerd. De weekendpoolers zijn jonge gekwalificeerde toezichthouders, die flexibel en als aanvulling op het reguliere toezicht worden ingezet. De testaankopers zijn jongeren van minimaal 18 jaar oud die één à twee keer per maand onder begeleiding van het bestaande Drank- en Horecateam van Stadsbeheer worden ingezet om de pakkans te vergroten.

Woonoverlast

In 2016 is het aantal stadswachten met taakaccent pandencontrole van Stadsbeheer in de Gebiedsgerichte Interventieteam uitgebreid van 10 naar 25 fte. Het team richt zich op en onderzoekt op misstanden achter de voordeur zoals woonoverlast, overbewoning, illegale bewoning, wonen zonder vergunning, niet ingeschreven staan in de BRP en verhuur aan personen zonder huisvestingsvergunning.

Uitbreiding Milieuzone

In 2016 is de uitbreiding van de milieuzone in het centrum een feit. Behalve vervuilende vrachtauto’s zijn ook vervuilende bestelbusjes en personenauto’s zonder ontheffing in overtreding. Hierop wordt gehandhaafd door middel van camera’s. Handhaving op buitenlandse voertuigen vindt actiematig plaats door het motorteam van Toezicht en Handhaving.

Er is ook in 2016 weer gehandhaafd op de milieuzone Tweede Maasvlakte. Het gaat hierbij om het weren van vervuilende vrachtauto’s. De handhaving wordt zoveel mogelijk uitgevoerd met de inzet van camera’s en kentekenherkenning. Op de Tweede Maasvlakte zijn daarnaast een aantal acties uitgevoerd samen met Politie, waarbij vrachtauto’s met een buitenlands kenteken voor controle staande gehouden werden.

Pilot vrachtwagen parkeren

In 2016 is in samenwerking met de metropoolregio, een aantal gemeenten en Rijkswaterstaat een pilot gestart met aangewezen parkeerplaatsen voor vrachtwagens in combinatie met handhaving op overlast- gevend parkeren op andere locaties. De pilot wordt begin 2017 voortgezet.