Ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen
Agenda stad

Via de Agenda Stad heeft het Rijk de steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen de steden onderling en met het Rijk. In 2015 zijn daarvoor de eerste afspraken gemaakt. Voor Rotterdam geldt dat samen met het Rijk, de MRDH en andere (G4-) steden zal worden samengewerkt om te komen tot een aanpak en focus op de kansen die de economische transitie heeft voor onze economie en de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Roadmap Next Economy

In oktober 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE) voltooid. De RNE beschrijft vijf zogenaamde transitiepaden en daarmee de mogelijkheden die er zijn en welke weg hiervoor te nemen. Zodoende wordt optimaal geprofiteerd van de economische transitie.

Externe ontwikkelingen
World Expo 2025

In 2014 heeft een groep Rotterdamse ondernemers het initiatief genomen om de World Expo van 2025 naar Rotterdam te halen. De gemeente Rotterdam heeft zich geschaard achter het private initiatief. Het kabinet heeft echter besloten Nederland niet voor te dragen als kandidaat voor het organiseren van de World Expo in 2025.