Ontwikkelingen

Externe Ontwikkelingen

De herinrichting van Pretorialaan is in 2016 uitgevoerd. De herinrichting Binnenrotte is in uitvoering met een verwachte afronding in het tweede kwartaal 2017.

Lopende beleidsinitiatieven

Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Rotterdamse Warenmarkten 2013 - 2017.
Het meerjarenperspectief bevat een aantal belangrijke maatregelen:

  • Pilots verzelfstandiging: om te testen in hoeverre kooplieden zelf de markten kunnen exploiteren. De pilots met betrekking tot de verzelfstandiging van de markten zijn in 2014 en 2015 gestart in Rozenburg (2014), Hoek van Holland en Overschie (2015). De evaluatie van de pilots is gestart in de tweede helft van 2016. Begin 2017 wordt besluitvorming verwacht over de conclusies die op basis van de evaluatie getrokken kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie kan dit leiden tot een volledige verzelfstandiging. Bij de besluitvorming zal in beeld komen hoe een lastenverlichting gerealiseerd kan worden, waardoor de batenvermindering mogelijk gecompenseerd wordt.
    Stimuleren verkoopwagens. Beleid hierop zal in 2017 worden opgesteld
  • Automatisering administratie marktmeester ten behoeve van markten. Een proef hiermee is gestart in 2016.
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid (met als doel een vastere bezetting te realiseren). De verhoging van de persoonlijke plaatsbezetting van een aanwezigheidsplicht van 50% naar 75% moet in 2017 in de Marktverordening worden geconcretiseerd.
  • Intensivering aanpak vervuilers, tegengaan illegaal afval.