Ontwikkelingen

Veel gymzalen zijn verouderd. Ook zijn op diverse plekken te weinig gymzalen, zowel voor schoolgym als voor verenigingen, of voldoen deze niet aan de huidige gebruikersvraag. Om op stedelijk niveau zicht te krijgen op het totale huidige aanbod is in 2016 een integraal Projectteam en Stuurgroep 'Integraal huisvestingsprogramma gymaccommodaties' (IHP GYM) opgericht en heeft een Project Start Up plaatsgevonden. Sport & Cultuur, Jeugd &Onderwijs en Stadsontwikkeling werken nu hieraan samen. In 2017 moet duidelijk worden waar en voor hoeveel de gemeente in gymzalen moet investeren.